SKF轴承中国有限公司-科技与技术领导者

SKF官网-专业提供全系列SKF轴承产品,服务于各行业领域提供SKF技术解决方案.销售电话0311-88861113

导航

中国SKF轴承官网

SKF钢材后缀代表字母

SKF钢材后缀代表字母SKF钢材材料代号: B-    渗碳钢  C-    渗碳钢  D-    渗碳钢  H-    高速钢  S-    不锈钢 

分页:[«] 1[»]